Kongremiz hakemlidir. Kongreye gönderilen bildiri özetleri çift kör hakem değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Değerlendirme sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara bildiri kabul yazısı gönderilir. İlan edilen kongre programında her bildiri sahibi oturum saatinde sunumunu gerçekleştirir. Sunumu yapılmayan bildiriler, bildiri özet kitabında yayınlanmaz.