10. UYSAD KONGRESİ ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi   11-12 Mart 2023 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih    8 Mart 2023 
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  9 Mart 2023 
Kongre Programının İlanı  10 Mart 2023
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  18 Mart 2023
Bildiri Tam Metin Gönderimi-Son Tarih  20 Nisan 2023
Bildiri Tam Metin Kitabı-Yayın Tarihi  23 Nisan 2023
EKOSAD ve UYSAD Dergisi Makale Yayını İçin Son Başvuru Tarihi  20 Nisan 2023