UYSAD KONGRESİ ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi   6-8 Kasım 2021 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  4 Kasım 2021
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  4 Kasım 2021
Kongre Programının İlanı  5 Kasım 2021
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  15 Kasım 2021
Bildiri Kitabı-I. Cilt Yayını İçin Bildiri Tam Metin Teslim Tarihi  20 Aralık 2021
Bildiri Kitabı- I. Cildin Yayın Tarihi  22 Aralık 2021
EKOSAD ve UYSAD Dergisi Makale Yayını İçin Son Başvuru Tarihi  25 Kasım 2021
Bildiri Kitabı- II. Cilt Yayını İçin Bildiri Tam Metin Teslim Tarihi  10 Ocak 2022
Bildiri Kitabı- II. Cildin Yayın Tarihi  15 Ocak 2022