10. UYSAD KONGRESİ ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi   15-16 Ekim 2022 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  12 Ekim 2022
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  13 Ekim 2022
Kongre Programının İlanı  14 Ekim 2022
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  20 Ekim 2022
Bildiri Tam Metin Gönderimi-Son Tarih  15 Kasım 2022
Bildiri Tam Metin Kitabı-Yayın Tarihi  20 Kasım 2022
EKOSAD ve UYSAD Dergisi Makale Yayını İçin Son Başvuru Tarihi  15 Kasım 2022