13. UYSAD KONGRESİ ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi  20-21 Nisan 2024 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih   18 Nisan 2024 
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih 19 Nisan 2024 
Kongre Programının İlanı 19 Nisan 2024
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması 1 Mayıs 2024
Bildiri Tam Metin Gönderimi-Son Tarih 25 Mayıs 2024
Bildiri Tam Metin Kitabı-Yayın Tarihi 28 Mayıs 2024
EKOSAD ve UYSAD Dergisi Makale Yayını İçin Son Başvuru Tarihi 25 Haziran 2024