UYSAD KONGRESİ ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi   23-24 Nisan 2022 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  20 Nisan 2022
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  21 Nisan 2022
Kongre Programının İlanı  22 Nisan 2022
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  2 Mayıs 2022
Bildiri Tam Metin Gönderimi-Son Tarih  20 Mayıs 2022
Bildiri Tam Metin Kitabı-Yayın Tarihi  25 Mayıs 2022
EKOSAD ve UYSAD Dergisi Makale Yayını İçin Son Başvuru Tarihi  20 Mayıs 2022