Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Yazım Kuralları

Genel Kuralları

1.Kongrede yönetim ve sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, tez çalışmaları, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongreye gönderilen tüm yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranmaktadır.

2.Bildirilerin yazı dili ve sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

3.Kongreye kabul edilen tüm bildiri özetleri ISBN’Lİ Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri özetlerinin uluslararası indexlerde taranabilmesi için Türkçe yazılan bildiri özetlerine ek olarak İngilizce özet eklenmesi, İngilizce yazılan makaleler için ise, Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.

4.Yazarların gönderdiği özetler Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde kabul yazısı gönderilir. Bildiri özetinde düzeltme istenmesi durumunda yazar, belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir.

5.Kongreye gönderilen yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri Başlığı                            : İlk harfler büyük, diğerleri küçük.

Özet metni                                : Calibri, 11 Punto.

Paragraf Aralığı                        : Önce 0 nk, sonra 6 nk, tek satır aralığı.

Paragraf girintisi                     : yok

Özet Kelime Sayısı                  : En az 100, en fazla 200 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelimeler                  : Bildiri özetinde en az 4 anahtar kelime yazılmalıdır.

Yazar adı/Adları                       : Yazar Adı küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.

Kurum ve Unvan                     : Yazarların kurum ve unvanları belirtilmelidir.

İletişim Adresi                         : Bildiride adı geçen yazarların e-mail, telefon ve posta adresleri yazılmalıdır.

ORCID No                                   : Bildiri özetine her yazar ORCID numarasını eklemelidir.

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

Kâğıt Boyutu:  A4 Dikey (Bildiri özetinde yatay sayfalara yer verilmemelidir).

Yazı karakteri: Calibri, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Kenar Boşlukları: Tüm Kenarlar (Sağ, sol, üst, alt) 2,5 cm olmalıdır.

Paragraf aralığı: Önce 0 nk–Sonra 6 nk

Paragraf girintisi: yok

Kaynak Gösterimi: Kullanılan kaynaklar metin içinde APA Stiline göre yapılacaktır.

Kaynakça: Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

 APA stiline göre metin içinde referans gösterme örnekleri:

Tek yazarlı: (Karaoğlu, 2004: 15)

İki yazarlı: (Karaoğlu, Yılmazçelik, 2011: 10)

Üç yazarlı: (Bradley ve diğ., 2010: 45)

 APA stiline göre Kaynakça Gösterme Örnekleri:

Dergiler için kaynakça:

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

Tezler için kaynakça:

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kitaplar için:

Şimşek, M. Ş., Akgemci, T., & Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.

Daft, R. L., & Marcic, D. (2016). Understanding management. Nelson Education.

İnternet kaynakları için:

İnternet adresi, (erişim tarihi)

Poster Bildiri Yazım Kuralları

 1. Poster Ebatları: 70 cm x 100 cm
 2. Kenar boşluklar: üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm.
 3. Posterin sol üst köşesinde kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster yazarının, kurum adı yazılmalıdır.
 4. Poster başlığı: 48 punto arial karakterinde ve koyu (bold).
 5. Yazar ad/adları 26 punto Calibri yazı karakterinde ve koyu (bold).
 6. Yazar adresleri ve e-mailleri 26 punto Calibri yazı karakteri.
 7. Metin iki sütun veya 3 sütun halinde verilebilir.
 8. Metin başlıkları 24 punto Calibri karakterinde ve koyu (bold).
 9. Metin 24 punto Calibri yazı karakterinde.
 10. Posterler giriş ile birlikte üç bölümü geçmeyecek şekilde tasarlanmalı, kaynakça daha küçük karakterlerle yazılmalıdır.
 11. Poster hazırlamada herhangi bir renk sınırlaması yoktur.
 12. Şekiller uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda olmalıdır.
 13. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tablolar APA stiline göre düzenlenmelidir. Posterler, Kongre düzenleme kurulunca belirlenecek olan panolara asılacaktır.
 14. Poster sahipleri, katılımcılara programda belirtilen saatte posterleri hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklardır.
 15. Kongreye kabul edilen poster bildirilerin tam metin makale  olarak UYSAD Dergisi’nde yayınlanması için uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makaleler UYSAD veya EKOSAD Dergilerinde birinde yayınlanacaktır.

Video Bildiri Kuralları

 1. Kongreye video bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımızın yukarıda belirtilen bildiri yazım kurallarına göre bildiri özetlerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen video bil bildirilerin özetleri de bildiri özet kitabında yayınlanacaktır.
 2. Video bildiriler, 15 dakikalık süreyi aşmayacak uzunlukta Mp4 veya benzer video formatında hazırlanmalıdır.
 3. Mp4 veya benzer bir formatta kaydedilen video bildiriler belirtilen tarihe kadar  uysadconference@gmail.comadresine gönderilmiş olmalıdır.
 4. Kongreye kabul edilen video bildirilerin tam metin makale  olarak UYSAD veya EKOSAD Dergisi’nde yayınlanabilmesi için, kongre programına dahil edilmesi gerekmektedir. Video sunumlar, oturum programına göre katılımcılara sunulacaktır.
 5. Video sunumların tam metinlerin tam metin makale olarak yayınlanması için yukarıda belirtilen e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makaleler UYSAD veya EKOSAD Dergisinde yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri Başlığı                                  : Kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf, Calibri, 11 punto.

Özet metni                                      : Calibri, 11 Punto.

Özet Kelime Sayısı                        : En az 100, en fazla 200 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelimeler                        : Bildiri özetinde en az 4 anahtar kelime yazılmalıdır.

Yazar adı/Adları                            : Yazar Adı küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.

Kurum ve Unvan                          : Yazarların kurum ve unvanları belirtilmelidir.

İletişim Adresi                               : Bildiride adı geçen yazarların e-mail, telefon ve posta adresleri

Sunum Yapacak Yazar                : Sunum yapacak yazar adı ve iletişim adresleri (e-mail adresi)