Kongre Kayıt & Ödeme

 Bildiri Seçeneği

 Akademisyen *

 Doktora / YLS Öğrencileri **

 Son Ödeme Tarihi

Sözlü Bildiri

TRY 450 / $ 50

TRY 400 / $ 40

04. 11. 2021

 

Video Bildiri

TRY 400 / $ 50

TRY 350 / $ 40 

Poster Bildiri

TRY 350 / $ 40 

TRY 300 / $ 30

*  Üniversite personeli olarak çalışan araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi ve diğer öğretim üyelerini kapsar.

** Üniversite personeli olmayıp dışarıdan yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri kapsar.

Not: Participants from Turkey should pay the registration fee in Turkish Lira (TRY). International participants should pay in USD $ or EURO.

Kayıt Ücreti İle İlgili Açıklamalar

  1. Kongreye sözlü, video ve poster bildiri ile başvuru yapabilirsiniz.
  2. Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Birden fazla yazarlı bildirilerde kongre kayıt ücreti bildiri başına ödenir. (örneğin üç yazarlı bir bildiri için tek kayıt ücreti ödemesi yapılır). Bildiride adı geçen her yazara katılım sertifikası verilmektedir.
  3. Kongreye 1’den fazla bildiri ile başvuru yapıldığında her ilave bildiri için 150 TL ek ücret ödenir. 
  4. Bildiri kayıt ücreti, birinci yazara göre belirlenir. (Birinci yazarın akademisyen veya YLS / Doktora öğrencisi olması)
  5. Kongre katılım bedeli; bildiri sunumu, katılım belgesi, bildirilerin ISBN’li tam metin kitabı ve UYSAD Dergisi’nde makale olarak yayınlanmasını kapsar.


*Kongre bildiri kabul yazınızı aldıktan sonra kayıt ücreti ödeyebilirsiniz. Kayıt ücreti için hesap numarası kabul yazınızla birlikte gönderilecektir.

*Bildiri kayıt ücretini ödedikten sonra dekontunuzu uysadconference@gmail.com adresine göndermeyi unutmayınız.