Kongre Kayıt & Ödeme

Bildiri Seçeneği

Akademisyen *

Doktora/Yüksek Lisans **

Son Ödeme Tarihi

Sözlü Bildiri

TRY 750 / $ 40

TRY 700 / $ 30

 

18. 04. 2024

 

Video Bildiri

TRY 750 / $ 40

TRY 700 / $ 30 

Poster Bildiri

TRY 600 / $ 40 

TRY 600 / $ 30

*  Üniversite personeli olarak çalışan araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi ve diğer öğretim üyelerini kapsar.

** Üniversite personeli olmayıp dışarıdan yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri kapsar.

Not: Kongreye Türkiye’den katılım sağlayan katılımcılar Türk Lirası cinsinden ödeme yapacaktır. Kongreye katılacak olan uluslararası katılımcılar ise ödemelerini USD veya EURO cinsinden yapacaklardır. 

Kayıt Ücreti İle İlgili Açıklamalar

  1. Kongreye sözlü, video ve poster bildiri ile başvuru yapabilirsiniz.
  2. Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Birden fazla yazarlı bildirilerde kongre kayıt ücreti bildiri başına ödenir. (örneğin üç yazarlı bir bildiri için tek kayıt ücreti ödemesi yapılır). Bildiride adı geçen her yazara katılım sertifikası verilmektedir.
  3. Kongreye 1’den fazla bildiri ile başvuru yapıldığında her ilave bildiri için 200 TL ek ücret ödenir. 
  4. Kongreye 1’den fazla bildiri ile başvuru yapan uluslararası katılımcılar, her ilave bildiri için 20 USD ($ 30) ek ücret ödeyecektir. 
  5. Bildiri kayıt ücreti, birinci yazara göre belirlenir. (Birden fazla yazarlı bildirilerde birinci yazar Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi ise, indirimli ücret ödenir)
  6. Kongre katılım bedeli; bildiri sunumu, bildiride adı geçen tüm yazarlara katılım belgesinin verilmesi, bildirilerin ISBN’li tam metin kitabı ve UYSAD Dergisi’nde makale olarak yayınlanmasını kapsar.
  7. Bildiri kayıt ücretinin ödemesi ile ilgili hesap numarası e-mail adresiyle bildirilecektir. Bildiri kayıt ücreti dekontunu uysadconference@gmail.com adresine göndermeyi unutmayınız.