Sıkça Sorulan Sorular

Kongre bildiri özet kitabı ne zaman yayınlanacaktır?

Kongreye kabul edilen sözlü bildiri, video bildiri ve posterlerin özetleri ISBN’li Bildiri Özet kitabında kongre bitiş tarihinden sonra 1 hafta içerisinde web sitemizde yayınlanacaktır.

Bildiri başvuruları kaç gün içerisinde belli olur? 

Kongreye gönderilen bildiriler, başvuru yapıldığı tarihten sonra 2 gün içerisinde değerlendirilip yazarlarına sonuç bildirilmektedir.

Bir bildiride birden fazla yazar bulunması durumunda ne kadar ücreti ödenir?

Bir bildiride birden fazla yazar bulunursa kongre tek kayıt ücreti ödenir. Örneğin üç yazarlı bir bildiri için tek kayıt ücreti ödemesi yapılır. Bildiride adı geçen her yazara katılım sertifikası verilir.

Kongre katılım bedeli neleri kapsar?

Kongre katılım bedeli; bildiri sunumu, katılım belgesi, bildirilerin ISBN’li tam metin kitabı veya hakem sürecinden geçen kongreyi destekleyen dergilerde makale olarak yayınlanmasını kapsar.

Kongre bildirileri tam metin olarak ne zaman yayınlanacaktır?

Kongre kabul edilen bildirilerin tam metinleri, kongre web sayfamızda önemli tarihler kısmında belirtilen bildiri tam metin teslim etme tarihinden sonra en geç 2 gün içerisinde ISBN’li Bildiri Kitabı’nda tam metin makale olarak web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Bildirilerin makale olarak yayınlanma süreci nasıldır? 

Bildirilerini kongreyi destekleyen dergilerde yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildiri metinlerini uysadconference@gmail.com e-mail adresine göndermesi gerekir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar, dergide makale olarak yayınlanacaktır.

2014 yılından itibaren düzenli olarak sayıları yayınlanan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UYSAD), ve Ekonomi & Sosyal Araştırmalar Dergisi (EKOSAD), doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır. Yılda 2 Sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayınlanan sayılar, ihtiyaç olması durumunda Kongre Özel Sayısı şeklinde ayrı bir sayı olarak yayınlanacaktır. 

Ekonomi & Sosyal Araştırmalar Dergisi (EKOSAD) ve  Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UYSAD) uluslararası indekslerden EBSCO tarafından taranmaktadır.