Kongre Bildirilerinin Yayınlanma Süreci

*UYSAD kongresine kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır.

**UYSAD kongresine kabul edilen bildiri tam metinler web sayfamızda belirtilen önemli tarihlere göre ISBN’li kongre bildiri kitabı yayınlanacaktır.

***Kongreye kabul edilen bildiri tam metinlerini UYSAD veya EKOSAD dergilerinden birinde yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın çalışmalarını kongreden hemen sonra uysadconference@gmail.com e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Editör ve hakem sürecinden geçen çalışmaların hakem süreci tamamlandıktan sonra  makale olarak yayınlanacaktır.

**** Katılımcılarımız bildiri tam metinlerini kongre bildiri kitabı ve kongreyi destekleyen dergilerin dışında istedikleri bir yerde yayınlatabilirler.

Bildiri yayın süreçleri ile ilgili soru ve görüşlerinizi uysadconference@gmail.com e-mail adresine yazabilirsiniz.

 

UYSAD Dergisi Web: http://www.uysad.com

EKOSAD Dergisi Web: http://www.ekosad.net