13.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Sizleri Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin ev sahipliğinde, University of Central Florida-UCF (ABD), Missouri Üniversitesi (ABD), Celal-Abad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), Abuja Üniversitesi (Nİjerya)’nın destekleri ile online olarak düzenlenecek olan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi‘ne davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmalara yer vermektedir. Davetimiz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurt dışındaki tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir. Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Kongreye sözlü, poster ve video bildiri ile başvurabilirsiniz. Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise ISBN’li e-Kitap olarak basılacaktır. Editör kurulu tarafından seçilen makaleler, hakem değerlendirme süreci sonunda Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi & Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Kongresi Başvuru Alanları

Antropoloji - Güzel Sanatlar - Politik Ekonomi - Anayasa Çalışmaları - Halkla İlişkiler - Psikoloji - Adli Bilimler - Hukuk - Risk Yönetimi - Arkeoloji - Hükümet Sistemleri - Sağlık İşletmeciliği - Bankacılık Uygulamaları - İdarî Özerklik - Sağlık Turizmi - Bankacılık ve Sigorta - İdari Reformlar - Sağlık Bilimleri - Batı Dilleri ve Edebiyatları - İktisat - Sanayileşme - Beşeri Bilimler - İlahiyat - Seçmen Davranışları - BESYO - İnanç Turizmi - Sinema/TV - Beşeri ve Sosyal Sermaye - İnsan Hakları ve Demokrasi - Sivil Toplum - Bürokrasi - İnsan Kaynakları - Siyasal Partiler - Coğrafya - İstatistik - Siyasal Psikoloji - Çağdaş Dilbilim - İşletme Yönetimi - Siyasal Sosyoloji - Çok Kültürlülük - İşsizlik ve İstihdam - Siyaset Yönetimi - Dış Ticaret - Kadın Araştırmaları - Sosyal Hizmetler - Din Bilimleri - Kamu Diplomasisi - Sosyal Politika - Din Eğitimi - Kimlik - Sosyal Psikoloji - Doğa Turizmi - Konaklama - Sosyoloji - e-Devlet - Kriz Yönetimi - Spor Ekonomisi - Eğitim Bilimleri - Kültür Turizmi - Spor Finansmanı - Eğitim Yönetimi - Kütüphanecilik - Spor Tesisi İşletmeciliği - Ekonometri - Lojistik - Spor Yönetimi - Ekonomi Yönetimi - Maliye - Stratejik Yönetim - Ekonomik Sistemler - Medya Yazarlığı - Tarih - Enerji - Merkezî ve Yerel Yönetimler - Tarım Yönetimi - Entegrasyon - Muhasebe - Turizm İşletmeciliği - Etkinlik Yönetimi - Müzik - Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - Felsefe - Mühendislik Ekonomisi - Uluslararası İlişkiler - Fen ve Matematik Eğitimi - Mühendislik Yönetimi - Uluslararası Ticaret - Finans - Örgüt Teorisi - Yerel Yönetimler - Güvenlik Çalışmaları - Örgütsel Davranış - Yönetim ve Organı

KONGREYİ DESTEKLEYEN KURUMLAR

İletişim

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne ilişkin soru,

görüş ve önerilerinizi e-mail adresinden bize iletebilirsiniz.

Email: uysadconference@gmail.com

Lütfen iletişim formunu doldurun.